REJESTRACJA KONTA UCZESTNIKA

Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 2 krokach:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji

Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem [ZAREJESTRUJ].

Jeżeli masz już konto w systemie zaloguj się tutaj.

 

Dane zgłaszającego grupę

 

Interesujemy się następującymi tematami

 • Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody
 • Systemy i urządzenia służące do oczyszczania ścieków
 • Urządzenia pomiarowe stacji, technika pomiarów, regulacji i analiz
 • Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan
 • Pompy, mieszadła, armatura
 • Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych
 • Rury, studnie i kształtki do budowy sieci wod-kan
 • Pojazdy specjalistyczne
 • Sprzęt BHP, zabezpieczający oraz ratowniczy
 • Programy komputerowe dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną
 • Działalność wydawnicza, szkoleniowa i consultingowa
 • Działalność pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Inne (prosimy wpisać dodatkowe zainteresowania, produkty)

Dane logowania

Lista dodatkowych osób

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem serwisu oraz akceptuje jego warunki.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Organizatora Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN - Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz, NIP 554-03-12-444, e-mail: sekretariat@igwp.org.pl, w celach statutowych Izby, tj. związanych z organizacją szkoleń, konferencji, warsztatów, targów, kursów, a także w celu otrzymywania materiałów marketingowych pochodzących od Izby oraz współpracujących z nią podmiotów. Danymi osobowymi, które powierzam są:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Stanowisko służbowe
 4. Dane teleadresowe reprezentowanej firmy
 5. Kontaktowy numer telefonu

Wycofanie przeze mnie zgody wymaga złożenia przeze mnie pisemnego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, co nie ma wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania. Podane przeze mnie dane osobowe są podawane dobrowolnie – Administrator nie może domagać się ode mnie ich podania, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo ww. wydarzeniu. Wszystkie definicje i zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych opisane są w polityce prywatności.

FAQ

otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w systemie targowym i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

czy nazwa użytkownika [Login] może być adresem e-mail?
tak, to częsta praktyka, minimalizuje ilość zapamiętywanych informacji

 co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
znak ten oznacza, że jest to pole koniecznego wypełnienia

inny problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl